تخریب تأسیسات تلفنی اشرف از سوی نیروهای عراقی و به سرقت بردن تجهیزات

دکمه بازگشت به بالا