تخریب نموده و مقداری از تجهیزات و کابلهای تلفن را که از زیر زمین در آورده بودند با خود بردند.در یک اقدام مشابه

دکمه بازگشت به بالا