ترور جنایتکارانه نماینده پارلمان عراق برای جلوگیری از تشکیل یک دولت ملی و غیر طائفه گرا

دکمه بازگشت به بالا