تشدید اعدام و مجازاتهای سبعانه به منظور گسترش جو رعب و وحشت

دکمه بازگشت به بالا