تشدید محاصره ضد انسانی علیه لیبرتی توسط دولت عراق ، جلوگیری از ورود مواد غذایی

دکمه بازگشت به بالا