تشدید محاصره پزشكی در لیبرتی و توهین به بیماران توسط مأموران نخست وزیری

دکمه بازگشت به بالا