تصویب شصت و دومین قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط ملل متحد

دکمه بازگشت به بالا