تصویر غیرواقعی و واژگونه از شرایط زندان در کمپ لیبرتی زمینه ساز حمله و سرکوب ساکنان اشرف

دکمه بازگشت به بالا