تظاهرات روز دانشجو با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»

دکمه بازگشت به بالا