تلاش دولت عراق برای مصادره و سرقت دو کانتینر اموال متعلق به ساکنان اشرف در حضور یونامی و یک «قاضی»

دکمه بازگشت به بالا