تلاش مذبوحانه احمدی نژاد برای مخفی نگاه داشتن برنامه تسلیحاتی اتمی و ممانعت از قاطعیت جهانی

دکمه بازگشت به بالا