تماس روحانی با دیكتاتور سوریه و حمایت از كشتار مردم این كشور

دکمه بازگشت به بالا