جعل و تحریف سخنرانیهای دبیرکل ملل متحد و رئیس جمهور مصر باید از سوی جامعه جهانی محکوم شود

دکمه بازگشت به بالا