جلوگیری از ورود سوخت و خودروهای تخلیه سپتیك به لیبرتی توسط نیروهای عراقی

دکمه بازگشت به بالا