سال ۱۳۹۳

جلوگیری از ورود سوخت و خودروهای تخلیه سپتیك به لیبرتی توسط نیروهای عراقی

6 روز جلوگیری از ورود سوخت، لیبرتی را با یك بحران خطرناك انسانی مواجه كرده است.

 نیروهای عراقی  روز دوشنبه 27 مرداد (18 اوت) برای ششمین روز متوالی از ورود سوخت به كمپ لیبرتی جلوگیری كردند. ممانعت از ورود سوخت به لیبرتی در حالی است كه كلیه امور پایه یی زندگی در لیبرتی مانند روشنایی، آشپزخانه، سرمایش، پمپاژ آب و تخلیه فاضلاب به طور كامل به برق تولید شده توسط ژنراتورهای كمپ وابسته است

و با قطع سوخت ژنراتورها همه خدمات حیاتی در لیبرتی متوقف می شوند.

در حال حاضر لیبرتی از این نظر با یك وضعیت بحرانی مواجه است و دهها تن روزانه دچار گرما زدگی می‌شوند و بیماران و افراد سالخورده در وضعیت خطرناكی قرار دارند. ادامه این وضعیت به زودی باعث خاموش شدن سردخانه ها و فاسد شدن مواد غذایی نیز خواهد شد.

از روز یكشنبه 26مرداد، نیروهای عراقی به دستور سرگرد احمد خضیر  از ورود خودروهای تخلیه سپتیك جلوگیری كرده اند كه این یك بحران مضاعف بهداشتی را به دنبال خواهد داشت.

اقدامهای ضد انسانی نیروهای عراقی در ممانعت از ورود سوخت و خودروهای تخلیه سپتیك، هدفی جز تحت فشار قراردادن و شكنجه ساكنان  در گرمای 50 درجه ندارد و مسئولین آن باید تحت پیگرد و مجازات قرار گیرند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

27مرداد 1393 (18 اوت 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا