جلوگیری از ورود مواد غذایی، دارو و سوخت به لیبرتی و انتقال بیماران به بیمارستان توسط نیروهای مالكی

دکمه بازگشت به بالا