حدود 10 میلیون دلار خسارت، انهدام یا غیر قابل استفاده شدن 357 بنگال، 10سالن، 275 کولر

دکمه بازگشت به بالا