حضور یک تیم چهار نفره از مزدوران سفارت رژیم به هنگام بازرسی ساکنان اشرف و اموال آنها برای انتقال به لیبرتی

دکمه بازگشت به بالا