حلق اویززندانیان،همزمان ،سخنرانی اخوند شیاد ،درمجمع عمومی ملل متحد ،

دکمه بازگشت به بالا