سال ۱۳۹۸

حلق آويز زندانيان همزمان با سخنراني روحاني در مجمع عمومي ملل متحد

اعدام ۱۰ زنداني از جمله يك زن در سوم و چهارم مهر در كرج، سنندج و اروميه

فاشيسم ديني حاكم بر ايران، همزمان با اجلاس مجمع عمومي ملل متحد و حضور آخوند روحاني رييس جمهور اين رژيم در ملل متحد،  طي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم مهر ماه  ۱۰ زنداني از جمله يك زن را  در زندان‌هاي  گوهردشت كرج، سنندج و اروميه حلق آويز كرد.

بامداد امروز پنجشنبه چهارم مهرماه ليلا زرافشان توسط دژخيمان رژيم آخوندي در زندان مركزي سنندج و رئوف آزادیخواه، شهاب الدین محمدپور و ابراهیم احمدی‌پور در زندان اروميه اعدام شدند. روز چهارشنبه سوم مهر ماه نيز ۶ زنداني در زندان گوهردشت كرج حلق آويز شدند.

استمرار اعدامهاي دستجمعي و خودسرانه توسط رژيم آخوندي حتي در زمان حضور آخوند روحاني در نيويورك و اجلاس ملل متحد، بيانگر اين حقيقت است كه اين رژيم حتي تنها با شكنجه و اعدام و سركوب بر سر كار است و حتي يك روز نمي تواند اين روند جنايتكارانه و قرون وسطايي متوقف كند.

مقاومت ايران بار ديگر دبيركل، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد وكليه مجامع  مدافع حقوق بشر را به محكوميت اعدامهاي دستجمعي و خودسرانه توسط رژيم ايران فرا ميخواند و بر ضرورت اخراج اين رژيم از ملل متحد و ارجاع پرونده جنايات اين رژيم به شوراي امنيت و محاكمه سردمداران آن تاكيد ميكند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۴ مهر۱۳۹۸(۲۶سپتامبر۲۰۱۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا