حمله به ساکنان اشرف در بیمارستان و مجروح و مضروب شدن دهها تن از مجاهدان

دکمه بازگشت به بالا