حکم اعدام زندانی سیاسی جعفر کاظمی را مورد تأیید قرار داد او به خاطر حضور پسرش در اشرف ”محارب” شناخته شد

دکمه بازگشت به بالا