حکم فرمایشی قضایی علیه سازمان مجاهدین برای پرداخت ۴۵۰ میلیون دینار خسارت برای زمینهای اشرف

دکمه بازگشت به بالا