حکومت عراق در یک اقدام جنایتکارانه دیگر، ۷ بیمارمعلول و پرستاران آنها را بعد از ۲۴ساعت بازرسیهای زجر آور، بیش از ۱۶ساعت است که در مرکز گردان در لیبرتی نگه داشته است

دکمه بازگشت به بالا