خامنه ای: اذعان به تضادهای مهلك درونی، هراس از خیزش عمومی و فراخوان به سركوب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا