خامنه ای بر صدور تروریسم و بنیادگرایی پافشاری می کند تا عقب نشینی هایش از مرزسرخهای اتمی را بپوشاند

دکمه بازگشت به بالا