خامنه ای در ملاقات با مالكی بخاطر حمله به اشرف تقدیر كرد و او را موظف به سرعت بخشیدن به بستن پرونده مجاهدین كرد

دکمه بازگشت به بالا