خامنه ای زیر عنوان استمرار پیشرفت پرشتاب علمی بر گسترش پروژه تسلیحات اتمی تأکید کرد

دکمه بازگشت به بالا