خامنه ای هدف رژیم مبنی بر ادامه پروژه های اتمی و طفره رفتن از امضای توافقنامه فاش می كند

دکمه بازگشت به بالا