خانم رجوی: اعدام خضری تلاش مذبوحانه ولی فقیه رژیم برای جلوگیری از انفجار خشم مردم کردستان و سراسر ایران است

دکمه بازگشت به بالا