خانم رجوی ضمن استقبال از تصویب پنجاه و هفتمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت رژیم آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر در ایران جامعه جهانی را به طرد رژیم ملایان فراخواند

دکمه بازگشت به بالا