خانم رجوی كشتار پاریس را قویا محكوم كرد و به رئیس جمهور و مردم فرانسه تسلیت گفت

دکمه بازگشت به بالا