خانم رجوی پرتاب موشک به سوی مکه را قویا محکوم کرد و آن را اعلام جنگ به عموم مسلمانان خواند

دکمه بازگشت به بالا