خانم مریم رجوی تظاهرات قهرمانانه دانشجویان را ستود و دانشجویان سراسر کشور را به حمایت از خیزش دانشجویان در تهران فراخواند

دکمه بازگشت به بالا