سال ۱۳۸۷

خانم مریم رجوی تظاهرات قهرمانانه دانشجویان را ستود و دانشجویان سراسر کشور را به حمایت از خیزش دانشجویان در تهران فراخواند

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران به دانشجویان به پاخاسته بخصوص در دانشگاههای پلی تکنیک و تهران درود فرستاد  و گفت دانشجویان با فریادهای «مرگ بر دیکتاتور», « بر پاخیر از جا کن بنای کاخ دشمن», « حکومت فاشیستی نمیخواهیم نمی خواهیم», «  توپ تانک بسیجی تا کی عوام فریبی» و « زندانی سیاسی آزاد باید گردد», اراده و خواست مردم ایران برای تغییر دیکتاتوری مذهبی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم را به نمایش گذاشتند.

وی افزود حملات وحشیانه نیروهای سرکوبگر به دانشجویان پلی تکنیک و مجروح کردن شمار زیادی از آنان و همچنین دستگیری گسترده دانشجویان, از جمله دهها دانشجوی دختر, وحشت رژیم آخوندی از جنبش روبه گسترش دانشجویی را نشان میدهد که بیش از پیش خواستار سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی است.

خانم رجوی از دانشجویان و جوانان در سراسر کشور خواست به یاری دانشجویان معترض قیام کنند و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و اتحادیه ها و سندیکاهای دانشجویی و فرهنگی را به حمایت از دانشجویان ایرانی و محکوم کردن سرکوب وحشیانه آنان فرا خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت

۶ اسفند ۱۳۸۷(۲۴ فوریه ۲۰۰۹) 
 
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا