خانم مریم رجوی پیروزی العراقیه در انتخابات پارلمانی را تبریک و آن را بشارت خیر برای همه منطقه توصیف کرد

دکمه بازگشت به بالا