خروش اشرف – شماره۷

  • خروش اشرف – شماره۷

    مزدوران رژیم با کمک نیروهای عراقی تحت امر مالکی بلندگوهای اطراف اشرف را به ۱۸۰عدد افزایش دادند, ۴۰بلندگوی اضافه شده…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا