دروغپردازیهای دولت عراق در باره حمله پنجشنبه شب به ساکنان اشرف و زمینه سازی برای حملات بیشتر

دکمه بازگشت به بالا