دروغپردازی کثیف تلویزیون حکومتی عراق برای فرار از عواقب زجرکش کردن بیماران لیبرتی

دکمه بازگشت به بالا