درگیری مزدوران با مردم در نقاط مختلف تهران تظاهر کنندگان شعار آزادی،آزادی،آزادی سر داده اند

دکمه بازگشت به بالا