دستورات قاسم سلیمانی به دولت مالکی برای اعمال فشار به مجاهدین به منظور سلب مالکیت آنان و تخلیه اشرف

دکمه بازگشت به بالا