دستور خامنه ای برای افزایش اعدامها و حمله موشكی به لیبرتی برای كنترل اوضاع در داخل كشور به دنبال عملیات «توفان قاطع»

دکمه بازگشت به بالا