دستور خامنه ای برای به قتل رساندن دست اندرکاران پروژه تسلیحات اتمی که از رژیم فاصله می گیرند

دکمه بازگشت به بالا