دفاع سرسختانه روحانی رئیس جمهور فاشیسم دینی در نیویورك از جنایات اسد

دکمه بازگشت به بالا