دفن 52 شهید اشرف در محل نامعلوم بدون حضور ملل متحد و خانواده ها توسط دولت عراق

دکمه بازگشت به بالا