دولت آمریکا باید به حکم عدالت و قانون احترام بگذارد و به حذف مجاهدین از لیست تروریستی اذعان کند

دکمه بازگشت به بالا