دولت آمریکا در چارچوب قوانین بین المللی و توافق دو جانبه، مسئول حفاظت ساکنان اشرف و لیبرتی است

دکمه بازگشت به بالا