دولت عراق از ورود روغن ژانراتورها و مواد ضروری برای تصفیه آب جلوگیری می كند

دکمه بازگشت به بالا