رئیس قضاییه آخوندها از جنایت مالکی علیه اشرف تقدیر و از اروپا می‌خواهد از او تبعیت کند.

دکمه بازگشت به بالا