روحانی باید از ملل متحد اخراج شود حضور او علیه صلح، حقوق بشر و نقض فلسفه وجودی ملل متحد است

دکمه بازگشت به بالا